Kadınların Şarkı Söylemesi Günah Mıdır?

İslam dinine inanan müslüman kadınların uyması gereken pek çok kural bulunuyor. Tabii ki müslüman olan sadece kadınların değil erkeklerin de uyması gereken bir sürü kural bulunmaktadır. Bu kurallar Allah tarafından gönderilmiş Kuran’da bulunur. Kuran’daki gelmiş ayetler bu işin (ilahiyat) uzmanlığını yapmış kişilerce yorumlanır ve halka duyurulur. Bu sayede müslümanlar dinlerine göre neyin yanlış, neyin doğru olduğuna karar verebilirler.

Kadınların şarkı söylemesi günah mıdır?” sorusunu çok duyduğumuz için bunu Kuran’dan kaynaklar ile siz okuyucularımıza açıklayacağız. Şarkı bilindiği gibi sesin belli frekanslara, notalara getirip bunu sözler ile birleştirmektir. Erkek ve kadın birbiri için yaratıldığı için bir kadın bir erkeğin sesine, bir erkek de bir kadının sesine tutulabilir, aşık olabilir. Sesin de çeşitleri olduğu için bunu ayrı başlıklar altında toparlayıp anlatacağız.

Cevaplayacağımız konular aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kadının gündelik yaşamdaki sesi
  2. Kadının nağmeli sesi
  3. Kadının ezan okuması
  4. Kadının ilahi söylemesi

1- Kadının gündelik yaşamdaki sesi

Kadınların günlük hayattaki konuşmaları ve sesi pek çok alim ve ilahiyat uzmanına göre avret değildir olarak yorumlanmıştır. Bu seste herhangi bir fitne hissedecek bir kişi olursa, bu onun günahı ve kötü düşüncelerindendir. Bu sesi dinleyen her kimse bunu kötü duygularla dinleyecek olursa bu haram olur.

Bu konuya ilişkin ayet:

“Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize uygun bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla cazibeli bir şekilde konuşmayın ki, kalbinde hastalık/fesat bulunan kimse,  bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin.” (Ahzab, 33/32) mealindeki ayetten kadının sesinin avret/haram olmadığını da anlamak mümkündür.

2- Kadının nağmeli sesi

“Aişe (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, “Bir gün Ensar’dan iki kız onun yanımda Buas günü Ensarın söylediği mersiyelerden söylüyorlardı. O sırada oraya gelen Ebu Bekir “Peygamber evinde şeytan düdükleri mi?” diye çıkıştı. O gün bayram günüydü. Hz. Peygamber (asm): “Ey Ebu Bekir! Her milletin bir bayramı vardır. Bu gün de bizim bayramımızdır.” buyurdu. (Buhâri, Îdeyn, 2, 3; Müslim, Îdeyn, 16)

Bu hadisten de anlaşılabileceği gibi kadının nağmeli sesinde her hangi bir günah oluşturan unsur bulunmamaktadır. Fakat bazı alimlere göre bu ancak kadının sesinde şehveti uyandıracak tarzda fitne olmadığı durumunda geçerlidir. Eğer erkek kadının nağmeli sesinde bir fitne veya günah unsuru seziyorsa bu onun için haram olur.

3- Kadının ezan okuması

İslam’a göre kadınların sesini yükseltmesi uygun bir durum değildir. Aynı zamanda her ne kadar nağmeden ve fitneden arındırılmış bir şekilde okunsa da yine de bazı kişilerde fitne ve şehvet duygularını uyandırabilir. Bu sebeplerden kadının ezan okuması uygun görülmemiştir.

Kadının ezan okuması caiz değildir. Çünkü, ezan okumak kadın için meşru olmadığı gibi, nağmeli sesinin fitneye sebep olma ihtimalinden ötürü de ezan okuması haramdır. (bk. V. Zuhayli, a.g.e, 1/615)

Bu durum Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre aynı görülmektedir.

4- Kadının ilahi söylemesi

Kadın sesinin avret bir unsur olduğunu ve olmadığını düşünen pek çok farklı düşüncede alim vardır. Avret olmadığını düşünen alimlerin günlük konuşma için böyle bir çıkarım yaptığını düşünüyoruz.

Kadının ilahi söylemesi Hanefilere, Malikilere ve Şafiilere göre tamamen haramdır. İlahiden bahsedilmese bile bu mezhepler kadının nağmeli sözler söylemesinin haram olduğunu belirtir. Bunun dışında Hanbeli mezhebine göre nağmeli şarkının içeriği ancak dinleyenlerin şehvetini kabartacak türden ise haramdır. Böyle bir durumda hem kadınların dinlemesi hem de erkeklerin dinlemesi haram olarak görülmüştür. Bunun dışında Hanbeli mezhebinde, şevheti kabartmayan nağmeler ve ilahilerin söylenmesinde bir sakınca görülmemiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.